Szybki kontakt
  • Zdjęcie:
  • Treść:

    Drugą odsłonę wystawy „Sportowcy dla Niepodległej. Katyń” od 13 do 24 listopada 2023 r. mogli oglądać mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. Ekspozycja prezentowana była przed Mediateką 800-lecia, a dodatkowe plansze dotyczyły szczególnej postaci w dziejach tego miasta – Zygmunta Łotockiego, nazywanego „złotym łucznikiem Niepodległej”, podporucznika rezerwy piechoty Wojska Polskiego, ofiary Zbrodni katyńskiej.

  • Zdjęcie:
  • Treść:

    Zbigniew Łotocki w latach 1936–1939 pracował jako nauczyciel języka polskiego w II Gimnazjum Męskim im. Tadeusza Kościuszki. Obecnie w murach szkoły funkcjonuje Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego – mówi Sebastian Wojtaś, nauczyciel historii. – Młodzież szkolna zapoznała się z wystawą i biografią Łotockiego. Fakt, iż przed II wojną światową uczył tutaj tak wybitny pedagog, sportowiec, patriota jest powodem do dumy dla całej społeczności ZSP nr 1, a dla młodego pokolenia jego osoba może stanowić wzór cnót osobistych i wyższych wartości etycznych. Co roku w rocznicę Zbrodni katyńskiej szkoła przypomina tę ważną postać, realizując działania edukacyjne.

  • Zdjęcie: